Finland – Lahti and Kuopio

Intelligent Furniture-Training for Design, Environment and New Materials. De-SME. LLP/Leonardo da Vinci, 2009-2012

Projektin tavoitteena on kehittää pk – sektorilla toimiville huonekalu – ja sisustusalan yrityksille sekä muotoilijoille koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla yritykset voivat parantaa  liiketoimintaa ja tuotekehitystä tukevia prosesseja ja menetelmiä. Projektissa on mukana seitsemän koulutus-, palvelu- tai kehitysorganisaatiota Italiasta, Saksasta, Suomesta ja Espanjasta. Suomesta partnerit ovat Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion Muotoiluakatemia ja Promotto Oy Lahdesta. Hanketta hallinnoi italialainen Pistoian maakunta.

meeting in Lahti

Meeting in Lahti

Projektissa tuotettuja koulutuspaketteja testataan ja kehitetään edelleen huomioiden kunkin maan paikalliset vaatimukset. Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia tuetaan luomalla yritysten täydennyskoulutukseen niiden omista tarpeista lähteneitä uusia sisältöjä ja käytänteitä.  

Kuopion Muotoiluakatemian partnerimaissa toteuttama selvitys nosti esiin ne kehittämis- ja koulutusteemat, joihin huonekalusektorilla halutaan keskittyä: palveluiden ja tuotteiden käyttäjälähtöinen suunnittelu, uudet teknologiat, markkinointiin ja sen tuottamiin mielikuviin, innovatiivisten materiaalien käyttöönotto ja Design for All. Uudet ja oikein kohdennetut tuotekonseptit sekä henkilöstön koulutus ovat perusta kilpailukyvyn parantumiseen.

Meeting in Kuopio

Meeting in Kuopio

Selvityksen tulosten pohjalta projektissa kehitettiin ja tuotettiin kolme koulutuspakettia palvelemaan sekä huonekalualan että yleisemmin eri alan pk-yrityksiä ja muotoilijoita:

–          Design for All (Esteettömyys ja saavutettavuus suunnittelunäkökulmana)

–          Service Design (Käyttäjälähtöinen palveluiden ja tuotteiden suunnittelu)

–          Image, Branding and Heritage of Furniture (Imago, brändi ja huonekaluperintö tässä päivässä)  

Koulutusosiot toteutetaan ja testataan jokaisessa partnerimaassa. Osallistujilta saatavan kokemuksen ja palautteen perusteella koulutusmateriaalia korjataan, kehitetään ja viimeistellään lopulliseen muotoonsa.

.

Suomessa ensimmäinen, testausvaiheessa oleva koulutus toteutetaan elo-syyskuussa Kuopiossa ja Lahdessa. Koulutuksen kohderyhminä ovat muotoilijat sekä sisustus- ja huonekalualan pk-sektorin yritykset. Koulutus on osallistujille ilmaista. Opetus tapahtuu suomeksi, osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: